NANGPE BORU HAMU SUDE D’Oktaf Voice Lirik lagu ho do boru ku buha bajukku na burju ho do boruku tappuk ni ate ate ki tappuk ni pusu pusu